top of page

Inner ocean

There is nothing between us and the sea.
All my life I have lived close to the sea. The sea is part of my life process and in my work the sea appears
also as an existential category that constitutes a force and a power in relation to the individual as it is hardly capable of to grasp.

Der er ingenting mellem os og havet.
Hele mit liv har jeg levet ved tæt ved havet. Havet er en del af min livsprocess og i mine arbejder optræder havet
også som en eksistentiel kategori der udgør en kraft og en magt i forhold til det enkelte menneske som det knapt er i stand til at fatte.

photography, fotografie, kunstfoto, art photography

bottom of page